Nasze przedszkole

Jesteśmy placówką przyjazną dziecku, w której uczy się ono otwartości na świat i drugiego człowieka oraz samodzielności myślenia i działania. Wychodząc z założenia, że tylko współpraca wszystkich zainteresowanych osób daje możliwość pełnego rozwoju dziecka – bardzo cenimy sobie szeroko rozumiane współdziałania z Rodzicami, zarówno w organizowaniu życia przedszkolnego, jak i ich udział w zajęciach szkoleniowych (warsztaty, szkolenia, zajęcia otwarte). Dzieci objęte są opieką logopedy. Mają one możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką (teatrzyki, koncerty muzyczne), z przyrodą poprzez zajęcia edukacyjne, wycieczki, spacery. Obecnie odbywają się zajęcia dodatkowe: język angielski i rytmika. Dzieci mają do dyspozycji duży wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych ogród przedszkolny, w którym mogą miło i bezpiecznie spędzić czas.

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni oraz personel wspomagający.  W skład kadry pedagogicznej wchodzą:

Dyrektor 

mgr Joanna Jastrzębska-Rockx

Nauczyciele

mgr Izabela Basiewicz

mgr Renata Ramza

mgr Renata Waldman

mgr Maja Zapała-Moczulska

mgr Barbara Wiatr

        lic. Monika Wójcik

Pracownicy administracji i obsługi

Halina Polańska

Danuta Witek

Monika Włodarczyk

Krystyna Zieleń