PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ 2017

 

  1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - poznawanie imion i nazwisk dzieci

z grupy; przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

  1. Rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie według wzoru.

  2. Poznawanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego; poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji;

podawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa.

  1. Poznajemy przyrodę jesienią:

  • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania; zbieranie owoców drzew, wzbogacenie nimi kącika przyrody; wykorzystanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób; poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy); wymienienie potraw i przetworów sporządzonych z grzybów, na podstawie własnych wiadomości.

  • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

  1. Nazywanie figur geometrycznych; określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

 

 

PIOSENKI

 

DO PRZEDSZKOLA”

1. Rano budzę się, jaki piękny to czas
Słońce wstało już, a więc pora też wstać
Szybko myję się, jem śniadanie i już
Gotów jestem bo chcę już iść, chcę już iść

 Ref. Do przedszkola, do przedszkola
       Jak cudownie tutaj co dzień mija czas
       Do przedszkola, do przedszkola
       O tym już od rana marzy każdy z nas

2.Pani czeka już i koledzy już są
Siadam w kole to jest magiczny nasz krąg
Obok siedzi Adaś, Michalina i Maks -
bawimy się, więc przychodzę co dzień

Ref. Do przedszkola, do przedszkola
      Jak cudownie tutaj co dzień mija czas
      Do przedszkola, do przedszkola
      O tym już od rana marzy każdy z nas

 

JESIEŃ”

  1. Gdy jesień znowu zawita

na łące, w lesie i w polu,

wszędzie jest kolorowo,

także u nas, w przedszkolu.

Ref.: Jesień, jesień, chodź do nas,

jesień, jesień, bądź wśród nas.

Jesień, jesień, chodź do nas,

zostań pośród nas.

  1. Gdy jesień u nas zagości,

kolorem świat pomaluje,

wicher w polu zatańczy

i z nami tak zawtóruje.

Ref.: Jesień, jesień, chodź do nas…

  1. Jesieni czas się pokłonić

i z deszczem walca zatańczyć,

liśćmi kosze ustroić,

lata czas już zakończyć.

Ref.: Jesień, jesień, chodź do nas…