Grudzień

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA GRUDZIEŃ W GRUPIE  3-, 4-LATKÓW

 

Współtworzenie przyja­znej atmosfery w grupie: przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: uczestniczenie w zaba­wach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satys­fakcję i radość, pomaganie kolegom w sytuacjach wywołu­jących smutek, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Zima: poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie, poznawanie wybranych właściwości fizycz­nych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

Wzmacnianie więzów w rodzinie: przygotowanie pro­gramu artystycznego, kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

    Kolęda ,,Aniołek maleńki jak wróbelek”

Aniołek maleńni jak wróbelek.
Przyfrunął do szopy do Betlejem
Zapalił na niebie wielką gwiazdę
Aż noc się zrobiła jak dzień jasna !

Ref. Kolęda na niebie
Kolęda na ziemi, kolęda.
Kolęda na niebie
Kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy.

Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek
Że w szopie na sianie leży dziecię
Kto widział te cuda nad cudami
Że Bóg choć maleńki będzie z nami

Ref. Kolęda na niebie …

Przybiegli pasterze i zwierzęta
Królowie przynieśli już prezenty
I Ciebie zaprasza do Betlejem
Aniołek maleńki jak wróbelek

Ref. Kolęda na niebie …