Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 3

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 8:00 DO 13:00

 

6.30 – 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI.

• zabawy indywidualne i w grupach: korzystanie z gier i układanek dydaktycznych,

zabawy zorganizowane w kole ze śpiewem lub przy muzyce, utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

praca wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym 8.30 - 9.00 – PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

• porządkowanie sali,

• zabawy i ćwiczenia poranne,

• czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

9.00 - 9.30 – ŚNIADANIE

• pełnienie przez dzieci obowiązków dyżurnych – czynności porządkowe,

9.30 – 10.30 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów tygodniowych, opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające 17 obszarów edukacyjnych.

10.30 – 10.45 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

• ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

10.45 – 11.45 - ZABAWA

• w zależności od pogody: zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację lub spacery, wycieczki i zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

• praca wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym

11.45 –12.00 – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

• zabiegi higieniczno- porządkowe,

• czynności samoobsługowe,

12.00 – 12.30 – OBIAD

• pełnienie przez dzieci dyżurów dbanie o estetyczne nakrycie stołu

12.30 – 14.00 - RELAKSACJA

• odpoczynek poobiedni: słuchanie bajek relaksacyjnych, muzyki relaksacyjnej

• w zależności od pogody : zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

14.00 – 14.15 – ZUPA

• wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

14.15 – 16.30 – ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

• w zależności od pogody: zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, korzystanie z gier i układanek dydaktycznych, czynności dowolne podejmowane przez dzieci , zabawy w/g inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, prace porządkowe.